Ιερό Βάπτισμα

Το μυστήριο του Βαπτίσματος

Ένας νέος και φωτεινός άνθρωπος γεννιέται

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί ανάδοχοι,

Με χαρά σας υποδεχόμαστε στην Εκκλησία μας, με ιδιαίτερη όμως χαρά υποδεχόμαστε τον νέον άνθρωπο, το παιδί σας, που θα κρατήσετε στα χέρια σας την ώρα του Μυστηρίου.

Για να βρίσκεστε εδώ, σημαίνει πως κάτι περιμένετε από την Εκκλησία, στην οποίαν άλλωστε ανήκετε κι εσείς. Κάτι σαν δώρο, που θα συνοδεύει το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής σας για πάντα.

Αυτό το «κάτι» είναι πρώτα μια απαλλαγή. Απαλλαγή από τις συνέπειες ενός λάθους, που έγινε πριν πολλά πολλά χρόνια, αλλά οι συνέπειές του έφτασαν μέχρις εμάς. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, που στέρησε από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Θεό, την πηγή της χαράς και της ζωής. Με το Βάπτισμα, ο κάθε άνθρωπος απαλλάσσεται από αυτές τις συνέπιες.

Υπάρχει όμως και κάτι δεύτερο: Με το Μυστήριο που πραγματοποιείται μαζί με το Βάπτισμα, ο άνθρωπος δέχεται δώρα. Δώρα, που θα του επιτρέψουν να βαδίσει τον δρόμο της ομοίωσης με τον Δημιουργό του και να γίνει ένα άνθρωπος φωτός για τον εαυτό του και τους γύρω του.

Καθώς μιλάμε για «μυστήρια» να ξέρετε πως, για την Εκκλησία μας,  ονομάζονται έτσι, όχι κάποιες μυστικές τελετές, αλλά ιερές ακολουθίες χαράς, στις οποίες η Θεία Χάρις προφέρει τα δώρα της στους πιστούς. Σε κάθε μυστήριο υπάρχουν τα ορατά στοιχεία, που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας και έχουν ένα βαθύ συμβολισμό και τα αόρατα στοιχεία, που αποδεχόμαστε μέσω της πίστης.

Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος αποτελεί πλέον μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή ανήκει από τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Όλη η ζωή πια μεταβάλλεται σε έναν αγώνα κα κρατήσει τα δώρα του Βαπτίσματος σαν έναν πολύτιμο θησαυρό.

Ο ανάδοχος, ο νονός, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι αυτός που θα μιλήσει για την πιστή στο νέο μέλος της Εκκλησίας, κυρίως όμως εκείνος που θα το εμπνεύσει και θα του μεταδώσει την αγάπη για τον Χριστό και την Εκκλησία Του. γι  αυτό και δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο πρόσωπο και δεν πρέπει να επιλεγεί μόνον με κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να πιστεύει και κυρίως να ζει συνειδητά την χριστιανική ζωή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

  1. Υποψηφίου προς Βάπτιση ανηλίκου (προσκομίζονται από τους γονείς)

α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως παιδιού

β) Δελτία ταυτότητας ή διαβατηρίου γονέων

γ) Έντυπο Ε1 (πλησιέστερο προς το χρόνο της βάπτισης)

Αποδεικτικά Έγγραφα του τόπου μονίμου κατοικίας:

    1.  Έντυπο Ε1 (Σε περίπτωση που η κατοικία είναι διαφορετική κατά το χρόνο βάπτισης από την κατοικία που αναφέρει το Ε1, θα προσκομίζεται η δήλωση μεταβολής)
    2. Μισθωτήριο ακινήτου
    3. Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
    4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
  1. Αναδόχου

α) Βαπτιστικό ή βεβαίωση βαπτίσεως βαπτίσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως – βαπτίσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπου δηλώνεται το θρήσκευμα.

β) Ληξιαρχική πράξη Γάμου (εάν είναι έγγαμος)

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι έγγαμος)

δ) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Οι Γονείς και ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσουν με τα παραπάνω έγγραφα να προσέλθουν στην ενορία μας για να προετοιμάσουν μία σχετική αίτηση προς την Ιερά Μητρόπολη για την έκδοση Άδειας Βαπτίσεως τουλάχιστον 3 μήνες πριν την τέλεση του Μυστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία της σελίδας μας.