Κατηχητικά Σχολεία

ΤΜΗΜΑΤΑ: Κάθε Σάββατο στο Πνευματικό μας Κέντρο

  • Για παιδιά προσχολικής και Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού: 10 – 11 το πρωί

Κατηχήτριες: Κατερίνα Χαντζάρα, Θάλεια Χριστοδούλου

  • Για κορίτσια Γ’, Δ’, Ε’ Δημοτικού: 4 – 5 το απόγευμα

Κατηχήτρια: Φωτεινή Χατζόγλου

  • Για αγόρια Γ’, Δ’, Ε’ Δημοτικού: 6 -7 το απόγευμα

Κατηχητές: Δημήτρης Γκοντέλος, Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος

  • Για αγόρια και κορίτσια Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου: 4 -5 το απόγευμα

Κατηχητής: Απόστολος Χατζηγεωργίου

ΣΥΝΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Κάθε Κυριακή στις 7 το απόγευμα

Οι Αίθουσες των Κατηχητικών μας βρίσκονται στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας (Πολυμέρη με Περραιβού)