Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής

Ο κύκλος Αγίας Γραφής θα ξεκινήσει ξανά στις αρχές του 2020 – 21. Αναμείνατε για ανακοίνωση στις αρχές του Φθινοπώρου!