Ιερείς που διακονούν
Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργακόπουλος

 

Πρωτ. Απόστολος Θάνος

     Πρωτ. Ιωάννης Ντίνος