ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
«Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπή φανερά ᾖ ἐν πᾶσι» (Α´ Τιμ. 4, 15). α. Στον αγαπημένο του μαθητή και γνήσιο κατά την πίστη τέκνο του Τιμόθεο γράφει ο από...
Read more