ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
ΤΟ ΕΠΙΣΥΡΟΜΕΝΟΝ ΜΙΑΝΤΗΡΙΟΝ «Σέ μέν διεκώλυε τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτείας μολυσμῶν τό πρότερον τό ἐπισυρόμενον μιαντήριον. Ἡ δέ σή αἴσθησις καί τῶν σοί, θεόφρον, πεπραγμένων ἡ...
Read more