Οι δερμάτινοι χιτώνες

Οι δερμάτινοι χιτώνες
Οι Πατέρες χρησιμοποίησαν τον όρο της Αγίας Γραφής “δερμάτινοι χιτώνες”, για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την μετά την πτώση κατάσταση του ανθρώπου. Με τ...
Read more