Οι δερμάτινοι χιτώνες

Οι δερμάτινοι χιτώνες
Οι Πατέρες χρησιμοποίησαν τον όρο της Αγίας Γραφής “δερμάτινοι χιτώνες”, για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την μετά την πτώση κατάσταση του ανθρώπου. Με τ...
Read more

Η προδοσία της βουλήσεως

Η προδοσία της βουλήσεως
Εντάξει,… έχεις πάθη, έχεις όμως και αρετές. Έχεις απιστία, έχεις και πίστη. Έχεις ανηθικότητα, έχεις και ηθικά στοιχεία. Γιατί αυτά δεν τα λαμβάνεις υπόψιν σου; Έν...
Read more